عضویت در انجمن برای کلیه کارفرمایانی که در صنایع فرو آلیاژ و صنایع وابسته در ایران فعالیت می نمایند آزاد است.


شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر می باشد :


1- قبول مفاد اساسنامه و رعایت و اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره در حدود وظایف آنها.
2- پرداخت ورودیه و حق عضویت.برای کسب اطلاعات بیشتر و یا انجام هماهنگی های لازم جهت عضویت در انجمن با شماره تلفن 02188703347 خانم الهامی تماس حاصل فرمایید.